Medlemskap

Ønsker du å bli medlem?

Medlemskap er åpent for alle og koster kr 300 for enkeltmedlemmer og kr 500 for par ut 2022.

Ikke-medlemmer betaler kr 100 per forelesning.

Bli medlem? Betal kontingenten og merk betaling med navn så det er lett å se hvem det er for.  Fyll ut og send inn skjemaet. Medlemskap er gyldig når kontingent er betalt.

VIPPS 610346 | Bankkonto 3090 13 75093

Leave this field blank

Våre lokaler på Søgne gamle prestegård

Skroll til toppen