2022

Klima- og energikrise

Et komplekst samspill mellom markedskrefter, energiomstilling og politikk. Thina Saltvedt (f. 1971) er sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea. Hun blir mye kontaktet av media og ledet et regjeringsoppnevnt utvalg som vurderte mulighetene for å fremme klimavennlige investeringer i Norge.

Klima- og energikrise Les mer »

Skroll til toppen